Reiki

Reiki är japanska och består av två ord, rei och ki. Det betyder universell livsenergi. Denna energi har alltid existerat.


Reiki är ett av många healingsystem och tillhör området friskvård. Reiki är holistiskt, vilket betyder "ser till helheten. Det är en helhetsyn alltså behandlar man oftast hela kroppen under en behandling, trots man kanske enbart har besvär på något ställe.


Healing har länge varit accepterat på sjukhus i England och de kan inte förstå varför vi i vårt land ligger så långt efter. Det är ett fantastiskt komplement som kan förstärka det friska och hjälpa kroppen till egen läkning.


Människan består inte enbart av vår fysiska kropp utan vi har ett subtilt energifält runt kroppen som vibrerar i olika hastigheter. Detta energifält kallas "Aura" och sträcker sig 60 till 90 cm utanför vår kropp.


REIKIBEHANDLING.

En reikibehandling tar ca en timme. Du ligger på en behandlingsbänk, med kläderna på. Jag lägger mina händer i olika positioner på din kropp där jag börjar med huvudet och arbetar mig neråt till fötterna och fotsulorna. Efter behandlingen cirkulerar reikienergin 24 timmar i din kropp. Efter behandlingen är det vikigt att dricka mycket vatten för att rensa bort de slaggprodukter som frigjorts. Alla reagerar olika av en behandling. Många känner en djup avslappning eller en trötthet, medans vissa känner att dom "laddats" med ny energi. Vila är bra efter en behandling!


Behandlingen är skön och avslappnande som passivt löser upp spänningar i kroppen. Denna metod är mjuk, behaglig och effektiv vid besvär som t.ex. smärta, ångest, stress, fysiska och mentala spänningar. Reikin sätter igång kroppens naturliga läkningsprocess och fyller på energiförrådet.Har du känslor som inte är läkta skapar det obehag i kroppen. Förträngda minnen/blockeringar kan komma upp till ytan under/efter reikibehandlingen om kroppen är redo att släppa taget om dem. Reiki prioritetsläker och arbetar på orsaken till problemen och gör dig medveten om dem.


KROPPENS SJU STORA CHAKRAN, energicenter.

På sanskrit betyder chakra "hjul" eller "cirkel". Våra sju olika chakran befinner i en rak linje från rotchakrat till kronchakrat.Varje chakra vibrerar i sin egen fårg och hastighet. För att vi ska må bra ska det finnas balans i varje chakra och livsenergin ska kunna flöda fritt genom kroppen. Finns det blockeringar i något chakra kan inte energin flöda fritt. Det kan då påverka dig fysiskt, psykiskt eller andligt.


Det sägs att all sjukdom börjar med energiblockeringar!


FÄRGERNA I VÅRA CHAKRAN OCH NÅGRA NYCKELORD.


1 RÖTT - Rotchakrat - grund,trygghet och överlevnad, kraftfull, livskraft


2 ORANGE - Sakralchakrat - känslorna, vitalitet, sexualitet, skuld


3 GULT - Solarplexuxchakrat - intelligens, nervcenter, självförtroende, ilska, rädsla


4 GRÖNT - Hjärtchakrat - kärlek, framgång, harmoni, sorg, glädje


5 BLÅTT - Halschakrat - lugn och ro, klokhet, "att tala ut", lyssna


6 INDIGO - Tredje ögat/pannchakrat - intutition, äkta, omdöme, visdom


7 VIOLETT - Kronchakrat - förbindelse med den andliga världen, värderingar

INFO FRÅN REIKIFÖRBUNDETS HEMSIDA www.reikiförbundet.se

Reiki är friskvård!

Skatteverket klassar Reiki som friskvård. Det betyder att Reikibehandlingar och Reikiutbildningar till anställda är avdragsgillt för arbetsgivaren och en skattefri förmån för arbetstagaren. Med positiva resultat från forskningsprojekt och dokumenterade behandlingar är Reiki en uppskattad friskvårdmetod som sprider sig världen över. Reiki används bl.a. på sjukhus i Norge, England, USA, Australien, Spanien och Uruguay.Medlem i Förenade Reikiförbundet. www.reikiforbundet.se

Anci Nilsson

Copyright @ All Rights Reserved